Skip to main content
Please wait...
oczyszczalnia czy szambo

Oczyszczalnia czy szambo ? Kiedy oczyszczalnia, a kiedy szambo ?

Przyłącze kanalizacyjne

Przy budowie domu natykamy się na szereg różnych kwestii z wyborem zastosowania odpowiednich metod i technologi budowlanych. Jedna z nich jest sposób odprowadzenia ścieków bytowych. Mamy tu do wyboru kilka rozwiązań. Najprostszą a zarazem najdroższą w eksploatacji jest przyłączenie się do miejskie lub gminnej sieci oczyszczalni ścieków.

Niestety nie wszystkie gminy i miasta mają na tyle rozbudowaną infrastrukturę sieci kanalizacyjnej, aby umożliwić przyłącze do każdego budynku mieszkalnego. Jeśli już istnieje taka możliwość, w większości przypadków zwłaszcza w przypadku kanalizacji podmiejskiej, za przyłącze musimy zapłacić z własnej kieszeni. Zdarzają się jednak gminy, które zwracają cześć kosztów takiego przyłącza.

Niestety koszty przyłączy do sieci kanalizacyjnej rosną wraz z odległością pomiędzy budynkiem mieszkalnym, a kolektorem kanalizacji. Dla odległości do 3 m jest to koszt od 1000-1500 zł, natomiast dla odległości 10 m wynoś on już od 3000-5000 zł.  Jak widać przy większych odległościach, koszty te drastycznie rosną w pewnych warunkach przestają być opłacalne.

Dodatkowo w przypadku, gdy ta odległość jest naprawdę duża np. 400 m lub mieszkamy na terenie górzystym, gdzie trzeba zastosować specjalne studnie przepompowe, aby ścieki mogły trafić do właściwej kanalizacji, nie będziemy mieli możliwość podłączenia się ze względu na bardzo duże i nieopłacalne koszty takiej inwestycji.

Przy korzystaniu z sieci kanalizacyjnej zmuszeni jesteśmy do płacenia większych rachunków za wodę ze ściekami. Średnio jest to podwójny koszt zużytej wody. Przy typowej rodzinie czteroosobowej liczba ścieków wyniesie około 12 m3 - co będzie nas kosztować średnio od 55-65 zł miesięcznie. W skali roku zapłacimy więc od 660 zł do 780 zł. 


Szambo tradycyjne - szczelne

Drugim sposobem odprowadzenia ścieków bytowych jest budowa szamba szczelnego. Szambo jest to nic innego jak zbiornik bez odpływowy zamontowany w ziemi lub na jej powierzchni, wytworzony z betony, żelbetonu, tworzywa sztucznego lub innego materiału dopuszczanego w budownictwie przy tego typie urządzeniach.  Zbiornik ten wymaga okresowego opróżniania, którego intensywność jest uzależniona od jego wielkości.

Cena za szambo betonowe z jedną komorą to wydatek rzędu 1700 zł za zbiornik 5000 litrów. Do tych kosztów należy jeszcze doliczyć transport oraz montaż takiego szamba - parce koparki, ludzi itp. Średni koszt budowy szamba to około 2000 - 4500 zł.

Największym mankamentem korzystania z szamba jest jego częste opóźnianie. Jednorazowa cena za wywóz nieczystości, specjalnym do tego celów wozem asenizacyjnym, wynosi od 100 zł do 250 zł w zależności od regionu kraju. Dlatego ważne aby przy budowie szamba zbiornik miał większa pojemność o ile warunki panujące na działce na to pozwalają. Przy typowym zbiorniku dla rodziny czteroosobowej koszty wywozu nieczystości w odstępach dwutygodniowych to 2000-5000 zł rocznie.  

Budowa szamba ma sens wszędzie tam, gdzie inne rozwiązania zawodzą, a wiec w przypadku planowania późniejszego przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej lub braku miejsca na drenaż przydomowych oczyszczalni ścieków.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Ostatnim sposobem zagospodarowania ścieków bytowych są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Urządzenia te w większości przypadków składają się z osadnika gnilnego oraz systemu drenażowego, za pomocą którego wstępnie oczyszczone ścieki trafią do gruntu, rowu lub rzeki. 

W osadniku gnilnym przydomowej oczyszczalni zachodzą procesy podczyszczania ścieków, w którym usuwane są substancje nierozpuszczalne w wodzie. Udział w tym procesie jest ściśle uzależniony od bakterii beztlenowych, dzięki którym w osadniku gnilnym dochodzi do automatycznego oddzielenia substancji lekkich (oleje i tłuszcze) od substancji ciężkich. Te ostatnie w wyniku opadania gromadzą się na dnie zbiornika w postaci osadu.

Zaleca się, aby raz na dwa lata opróżnić osad ze zbiornika - niemniej z własnego doświadczenia, przy stosowaniu dobrych bakterii biologicznych, jakimi są bakterie SEPTONIC - wystarczy go opróżnić raz na 8 lat.

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni dla typowej rodziny czteroosobowej waha się w granicach od 4000-6000 zł. Koszty eksplantacji sprowadzają się do comiesięcznego używania bakteria biologicznych w cenie około 4-6 zł na zbiornik 2 m3- w skali roku 48-72 zł. Koszt opróżniania osadu z osadnika gnilnego to 100-200 zł co dwa lata lub rzadziej przy stosowaniu dobrych bakterii.

Informacja

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!