Skip to main content
Please wait...
Dokumentacja do oczyszczlani ścieków

Dokumenty zgłoszeniowe dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Przy zakupie przydomowej oczyszczalni ścieków należy wziąć pod uwagę kilka czynników pozwalających na odpowiedni dobór samej oczyszczalni jak również odpowiednie umiejscowienie jej zgodne z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

Dokumenty zgłoszeniowe

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o dobowej przepustowości do 7,5 m3 nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak należy, co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) właściwego dla inwestycji starostwa powiatowego czy urzędu gminy.

Urząd ma 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia na rozpatrzenie wniosku. Wniosek można uznać za rozpatrzony pozytywnie, jeżeli we wspomnianym terminie organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu. Należy pamiętać również ze do montażu należy przystąpić w ciągu 2 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia budowy.

W przypadku, gdy oczyszczona woda z oczyszczalni zostaje odprowadzona poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności – rów melioracyjny, rzeka itp., wymagane jest dodatkowe pozwolenie.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • mapkę do celów projektowych (sytuacyjno-wysokościowa) z naniesioną oczyszczalnią oraz drenażem rozsączającym
  • dokumentację techniczną oczyszczalni łącznie z atestami i deklaracjami zgodności

Wszystkie produkty SZAKK posiadają wymagane dokumenty, które są niezbędne w świetle prawa budowlanego.

Add new comment

Restricted HTML

  • You can align images (data-align="center"), but also videos, blockquotes, and so on.
  • You can caption images (data-caption="Text"), but also videos, blockquotes, and so on.

Informacja

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!